Sisestamise näpunäited

sisestusvormingud:
 • Filtered HTML:
  • Veebiaadressid ja e-maili aadressid muutuvad automaatselt linkideks.
  • Lubatud HTML- märgendid: <a> <em> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <p> <br>

   Sellel lehel on HTML lubatud. Kuigi HTML-i õppimine võib tunduda heidutav, on mõne kõige põhilisema HTML "sildi" kasutamine väga lihtne. Järgnevas tabelis on toodud näited iga siin lehel lubatud saki kohta.

   Lisateavet leiad W3C lehelt HTML Spetsifikatsioon, samuti võid otsida internetist teisi lehekülgi, mis selgitavad HTML-i kasutamist.

   Sildi kirjeldusSina kirjutadKuvatakse
   Ankruid kasutatakse teistele linkidele viitamiseks<a href="http://ww2.globaloutreachday.com">Global-Outreach-Day</a>Global-Outreach-Day
   Rõhutatud<em>Rõhutatud</em>Rõhutatud
   Tugev<strong>Tugev</strong>Tugev
   Paksendatud<b>Paksendatud</b>Paksendatud
   Tsitaat<cite>Tsitaat</cite>Tsitaat
   Programmide lähtekoodi näitamiseks kasutatakse kodeeritud teksti<code>Kood</code>Kood
   Järjestamata loend - iga loendi elementi alusta sildiga <li><ul> <li>Esimene element</li> <li>Teine element</li> </ul>
   • Esimene element
   • Teine element
   Järjestatud loend - iga loendi elementi alusta sildiga <li><ol> <li>Esimene element</li> <li>Teine element</li> </ol>
   1. Esimene element
   2. Teine element
   Definitsiooniloend sarnaneb teiste HTML loenditega. <dl> alustab loendit, <dt> alustab defineeritava termini ja <dd> alustab kirjelduse.<dl> <dt>Esimene termin</dt> <dd>Esimene definitsioon</dd> <dt>Teine termin</dt> <dd>Teine definitsioon</dd> </dl>
   Esimene termin
   Esimene definitsioon
   Teine termin
   Teine definitsioon
   Päis<h1>Pealkiri</h1>

   Pealkiri

   Päis<h2>Alapealkiri</h2>

   Alapealkiri

   Päis<h3>Kolmas alapealkiri</h3>

   Kolmas alapealkiri

   Vaikimisi lisatakse lõigusildid automaatselt, aga lõigusilte võib ka käsitsi juurde lisada.<p>Esimene lõik.</p> <p>Teine lõik.</p>

   Esimene lõik.

   Teine lõik.

   Vaikimisi lisatakse reamurdmise sildid automaatselt, selle sildiga saab neid juurde lisada. Selle sildi kasutamine on erandlik, kuna erinevalt teiselt, ei kasutata sellel avavat/sulgevat paari. Ühilduvuse saavutamiseks XHTML 1.0 standardiga lisa sildi sisse " /".Tekst <br /> reamurdjagaTekst
   reamurdjaga

   Enamikku vähemlevinud märkidest võib otse sisestada.

   Kui esineb probleeme, proovi kasutada HTML märgikoodi. Tavalisim näide selle kohta on &amp; ampersandi märgi & jaoks. HTML-märgikoodi kogu loendi leiad märgikoodi leheküljelt. Mõned märgid:

   Tähemärgi kirjeldusSina kirjutadKuvatakse
   &-märk&amp;&
   Suurem kui&gt;>
   Väiksem kui&lt;<
   Küsimärk&quot;"
 • Full HTML:
  • Veebiaadressid ja e-maili aadressid muutuvad automaatselt linkideks.