Visioon

Ülemaailmse evangeeliumi kuulutamise päeva G.O.D. visioon on ehitada üles kristlaste võrgustikku üle kogu maailma, varustades ja mobiliseerides neid kuulutama evangeeliumi üle 200 riigis ühel kindlal päeval.

Mobiliseerimine

G.O.D. on ülisuur mobiliseerimise liikumine Kristuse ihus, mis töötab selle nimel, et täita meie põlvkonna jaoks antud Suurt Misjonikäsku.  See algas ühe päevaga, kuid kasvab juba võimsaks liikumiseks!

Meie fookus ei ole vaid mobiliseerida juba aktiivseid evangeliste. Meie siht on näha TERVET kogudust - igat üksikut usklikku - astumas jumalikku tegevusse, et jõuda kadunuteni.

Me usume, et ülemaailmse Kristuse Ihu mõtlemises on tulemas revolutsiooniline muutus, mis puudutab praktilist evangelismi.

Meie Issanda ja õpetaja antud Suur Misjonikäsk ei saa täidetud ainult suurte evangeelsete teenimistööde abil - ükskõik, kui suurepärased ja tõhusad nad on. Selleks on vaja meid kõiki.

Selleks, et jõuda iga kadunud hingeni, on vaja IGAT usklikku ja igat kogudust! See ongi Jumala südametukse!

 

Varustus

Ehkki paljud kristlased tahavad evangeeliumiga inimesteni jõuda, tunnevad nad end piiratuna ja ebapiisavatena, arvates mõnikord isegi, et nad ei ole kutsutud seda tegema… Me pakume vaimulikku ja praktilist koolitust, et te saaksite kogeda tõelist läbimurret isiklikus ja ühises evangelismis.

Sa ei pea olema "super-eelarvega" "super-evangelist". Inimeste Jeesuse Kristuse juurde juhtimiseks on tuhandeid ideid ja loomingulisi viise. Luba meil aidata päästa valla sinu potentsiaal.

 

Momentum: Üks kindel päev!

Ülemaailmne evangeeliumi kuulutamise päev loob globaalse momentumi, mis teeb igale kristlasele lihtsamaks astuda välja ning midagi teha. 

Miljonid kristlased liiguvad, palvetavad ja tegutsevad samal päeval ning julgustavad ja inspireerivad üksteist.  Evangelismi ja pääste laine lööb üle maailma.

Tunnistused on juba vägevad.  Ja seda on ka tulemused Miljonid hinged on juba saanud päästetud. 

Tule ja ühine meiega ning ole osa liikumisest!