Impressum

 

Global Outreach e.V.
Grabbeallee 19
13156 Berlin


Fon: +49 (0)831 520 92-64
Fax: +49 (0)831 520 92-65
info@globaloutreachday.com

juhatus

Werner Nachtigal, President
Beat Baumann, Asepresident

Sisse kantud Assotsiatsioonide Registrisse (Amtsgericht) Charlottenburg VR24171 B, Saksamaa


Pangakonto:
Evangelische Bank
Account Nr.: 0005 0078 95
BIC/SWIFT: GENODEF1EK1
IBAN: DE23 5206 0410 0005 0078 95

Mitte-kasutajate loodud sisu eest vastutav isik vastavalt pressi õigusaktidele: Werner Nachtigal, Global Outreach Day, Grabbeallee 19, 13156 Berlin


Autoriõigus:
© 2013 Global Outreach e.V.
Kogu informatsioon sellel veebilehel on hoolikalt ette valmistatud ja üle kontrollitud. Siiski ei anta garantiid ning ei võeta vastutust, mis puudutab täpsust, terviklikkust ning hetke asjakohasust.

See veebileht ning kogu selles sisalduv tekst ja graafika on autoriõigustega kaitstud. Muudatuste tegemine on keelatud. Selle materjali reprodutseerimiseks on vajalik kirjalik nõusolek. Lisaks ei ole lubatud selle materjali reproduktsioone levitada ega avalikult jaotada.


Lahtiütlemine

www.globaloutreachday.com operaator ei oma vastutust www.globaloutreachday.com lehel oleva sisu, seaduslikkuse, sobilikkuse ega vastavuse eest autoriõiguste määrustega mis puudutab veebilehti, mille link (URL) on käesoleval lehel toodud. Küsimuste korral palume pöörduda andmepakkuja poole. Operaator ei garanteeri, et www.globaloutreachday.com lehel antud URLid on ligipääsetavad või ajakohased.

Operaator juhib tähelepanu sellele, et ei võta vastutust mingisuguste kahjude eest, mida võiks seostada www.globaloutreachday.com lehe kasutamisega, välja arvatud operaatori enda raske hooletuse või sihiliku kavatsuse korral. Sama kehtib kirjete kohta, mis rikuvad kehtivat reeglistikku.